xs
xsm
sm
md
lg

เชลล์จัดเสวนาระดมความคิดฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

เผยแพร่:“เชลล์” จัดงานเสวนาระดมความคิดเพื่อหาแนวทางและความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 โดยนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ในอนาคต ระบุ 3 สิ่งทั้งความมั่งคั่งสมบูรณ์ สุขภาพ และความมั่นคงปลอดภัยจะส่งผลต่ออนาคต

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยในงาน 2020 Shell Forum ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดและความร่วมมือของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนผู้นำทางความคิดจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการฟื้นฟูประเทศไทยจากสถานการณ์โควิด-19 ในมุมมองของการใช้พลังงาน การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภาคสังคม เมื่อวันนี้ (11 พ.ย.) ว่า การระบาดโควิด-19 อาจนำมาซึ่งความท้าทายหลายประการ แต่สำหรับ เชลล์ ประเทศไทย เราต้องการปรับเปลี่ยนความท้าทายเหล่านั้นให้เป็นโอกาส เพื่อสร้างองค์รวมของการใช้พลังงานที่ยืนหยัดในปัจจุบัน และยั่งยืนต่อไปในอนาคตสำหรับประเทศไทย

ภายในงานเสวนา 2020 Shell Forum นั้น ไฮไลต์ส่วนหนึ่งของงาน คือ การนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ในอนาคต ภายใต้หัวข้อ ‘Rethinking the 2020s’ หรือทศวรรษ 2020s ในมุมมองใหม่ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตในปัจจุบัน และนำเสนอความเป็นไปได้สำหรับโลกแห่งอนาคต รวมไปถึงระบบพลังงานทั่วโลกสำหรับทั้งในทศวรรษนี้และในอนาคตข้างหน้า

ดร.โช-อุน คง หัวหน้านักวิเคราะห์ด้านการเมือง เชลล์ อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า เราเชื่อว่าในทศวรรษ 2020 สิ่งหนึ่งสิ่งใดใน 3 สิ่งนี้ ซึ่งได้แก่ ความมั่งคั่งสมบูรณ์ (Wealth) สุขภาพ (Health) หรือความมั่นคงปลอดภัย (Security) จะส่งผลต่ออนาคตของเรา โดยคนอาจจะพยายามให้ความสำคัญกับทั้งสามเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน ในขณะที่การให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะส่งผลที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งสิ่งที่ผู้คนเลือกให้ความสำคัญก็จะส่งผลกับทศวรรษข้างหน้า เช่น ถ้าคนบนโลกเลือกที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรก เราอาจจะได้เห็นการผลักดันในวงกว้างไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและต่อเนื่องในเรื่องของระบบพลังงานทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีสด้วยเช่นเดียวกัน

อีกหนึ่งส่วนสำคัญของงาน 2020 Shell Forum คือ การพูดคุยเรื่อง ‘Mobility of the Future’ การเดินทางและคมนาคมขนส่งแห่งอนาคต รวมถึงทิศทางของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้ เพื่อการปรับตัวไปสู่เทรนด์การคมนาคมใหม่ๆ ซึ่งความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องการปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และความมุ่งมั่นในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน จะส่งผลอย่างมากต่อการคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต

สำหรับภาครัฐบาล การคมนาคมขนส่งจะเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่พันธมิตรในอุตสาหกรรมก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือ ทั้งภาครัฐ ผู้ให้บริการด้านการคมนาคมขนส่ง และลูกค้า ต่างต้องร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่โซลูชันการเดินทางและคมนาคมขนส่งที่สะอาดขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...