xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.มอบเงินเยียวยาท่อก๊าซฯ ระเบิดที่บางบ่อ

เผยแพร่:ปตท.มอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากท่อก๊าซฯ ระเบิด ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ส่วนสาเหตุท่อก๊าซฯ รั่วอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

วันนี้ (9 พ.ย.) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อก๊าซฯ รั่วและระเบิด ณ วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้บริหารจาก ปตท.ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอรรถพลกล่าวว่า ปตท.ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติแตกรั่วและระเบิดจังหวัดสมุทรปราการได้พิจารณาตรวจสอบแล้วสรุปว่า มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 74 ราย แบ่งเป็น ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 10 ราย 21 ราย และ 43 ราย ตามลำดับ โดย ปตท. มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย

• ผู้เสียชีวิต รายละ 5,000,000 บาท โดยมอบให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย
• ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส รายละ 500,000 บาท
• ผู้ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รายละ 200,000 บาท
• ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล รายละ 50,000 บาท

ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจะยังคงมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายจากบริษัทประกันภัย (แล้วแต่กรณี) เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดรายได้ เป็นต้น และ ปตท.อยู่ระหว่างเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม สำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสอย่างมาก รวมทั้งเพื่อให้ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดเชยค่าเสียหายและค่าขาดรายได้โดยเร็ว ในวันนี้ ปตท.จึงได้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนบริษัทประกันภัยไปก่อน จำนวน 10 ร้านค้า มูลค่ารวมประมาณ 4 แสนบาท

สำหรับการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการนั้น กรมธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ 2 บนบก ระหว่างสถานีควบคุม WN2 และ WN และปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างชิ้นส่วนท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่รั่วโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...