xs
xsm
sm
md
lg

ตั้ง “วรวัฒน์ พิทยศิริ” ซีอีโอ GPSC คนใหม่

เผยแพร่:บอร์ด GPSC ประกาศแต่งตั้ง “วรวัฒน์ พิทยศิริ” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ มีผล 1 ธ.ค. 2563 ขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล เตรียมพร้อมขยายการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รองรับการพัฒนาเทคโนโลยี New S-Curve ตอบโจทย์ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้รับทราบการลาออกของนายชวลิต ทิพพาวนิช จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และได้อนุมัติการแต่งตั้งให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวเพื่อให้การบริหารงานของ GPSC ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยนายวรวัฒน์มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ GPSC ในฐานะบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล และแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.ที่มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจ โดยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การสร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมพลังงานเพื่อก้าวสู่ธุรกิจ S-Curve ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ อายุ 54 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และได้ร่วมงานกับกลุ่ม ปตท.มากว่า 20 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในกลุ่ม ปตท. เช่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.ปฏิบัติงาน Secondment ตำแหน่ง President บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด เป็นต้น

สำหรับประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารทั้งในและต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Direct Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร NIDA-Wharton Exclusive Leadership program จาก The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
กำลังโหลดความคิดเห็น...