xs
xsm
sm
md
lg

BAM พลิกฟื้นสินทรัพย์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ดูแลสมดุลทุกมิติเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

เผยแพร่:

แม้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสร้างความเสียหายให้กับแทบทุกภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ยังคงเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมอย่างเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมา BAM ได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระโดยสามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระของตนเอง ได้แก่

1. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน2. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย)3. พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2563


นอกจากการให้ความช่วยเหลือลูกค้าหรือลูกหนี้ในเชิงธุรกิจแล้ว BAM มีแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม อาทิ จัดโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดมอบทุนให้ครอบคลุมในทุกระดับชั้น ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา บัณฑิตศึกษาโดยได้มอบทุนไปแล้ว จำนวน 15,000 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท


ขณะเดียวกัน ในด้านสาธารณสุข ได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ปีละ 10 แห่ง โดย ปี 2563 ทาง BAM ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย อุปกรณ์การแพทย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด–19 รวมจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 5 แห่ง ในกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี แห่งละ 500,000 บาท ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันบำราศนราดูร เป็นต้น รวมถึงมอบรถตู้พยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับมูลนิธิ และโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินอีกด้วย
ในช่วงที่ผ่านมา BAM ยังได้สนับสนุนสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้จังหวัดเพชรบูรณ์ใช้อาคารโรงพยาบาลเมืองเพชร รวมทั้งส่งมอบพื้นที่โครงการ DE VAL RESORT AND SPORT CLUB จังหวัดนครนายก ให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรองรับการช่วยชีวิตผู้ป่วยจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 รวมทั้งมอบถุงปันสุขบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการยังชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 10 ชุมชน กรุงเทพฯ ประกอบด้วย เขตดอนเมือง, เขตยานนาวา, เขตสาทร และจังหวัดนครนายก
กำลังโหลดความคิดเห็น...