xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟ รับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม ISO56002 รายแรกของไทย

เผยแพร่:นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา (กลาง) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม หรือ ISO56002 จาก นางพรรณี อังศุสิงห์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จากความสำเร็จของโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา กม.21 ที่มีระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม
กำลังโหลดความคิดเห็น...