xs
xsm
sm
md
lg

BGRIM ผนึก กฟภ.-PEA ENCOM ร่วมมือต่อยอดระบบสมาร์ทไมโครกริด

เผยแพร่:BGRIM ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ กฟภ. และ PEA ENCOM ศึกษาหนุนโอกาสความร่วมมือด้านเทคนิค-ด้านการเงิน หวังเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเอกชน ขยายขอบเขตลูกค้า SPP และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภท IPS รองรับโอกาสต่อยอดระบบสมาร์ทไมโครกริด หวังลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท พร้อมมติบอร์ดไฟเขียวขายหุ้นจำนวน 5% มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ของ บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) ให้ PEA ENCOM

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่ม บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และนายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“PEA ENCOM”) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน 

นายลิงค์กล่าวว่า การลงนามดังกล่าวเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือ ทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน เพื่อขยายธุรกิจร่วมกัน อาทิ การขยายขอบเขตของลูกค้าอุตสาหกรรมของโครงการโรงไฟฟ้าแบบ Small Power Producer (SPP) เป็นวงกว้างขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพโครงการผลิตไฟฟ้าโดยเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือจำหน่ายให้ลูกค้าตรงโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า (Independent Power Supply : IPS) โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน 

รวมถึงระบบไมโครกริด และระบบสมาร์ทไมโครกริด (Smart Microgrid) ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีโอกาสประหยัดเงินลงทุนในสายส่งและอุปกรณ์อื่นในอนาคตมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท โดยเบื้องต้นเป็นส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด จำนวน 315 ล้านบาท และการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด ได้ถือหุ้น 75% ในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด (“BPAM”) (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด) และมีบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด ถือหุ้นอีก 25% ใน BPAM นั้น ด้วย บี.กริม เพาเวอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในบริเวณพื้นที่มาบตาพุด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด ได้เข้าทำการโอนหุ้นจำนวน 5% ใน BPAM ให้แก่ PEA ENCOM มูลค่าการขายหุ้นรวมจำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการโอนหุ้นดังกล่าว จะทำให้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด ถือหุ้น 70% ใน BPAM ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
กำลังโหลดความคิดเห็น...