xs
xsm
sm
md
lg

เชฟรอนฯ ยื่นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดรื้อถอนสิ่งติดตั้งหลังหมดสัมปทานอีกครั้ง

เผยแพร่:
เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการอีกครั้ง ชี้ขาดความรับผิดชอบการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบให้รัฐภายหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง

รายงานข่าวจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมว่า เชฟรอนประเทศไทยได้ทำงานร่วมกันกับรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการส่งมอบสิ่งติดตั้งที่ยังใช้ประโยชน์ได้ในแหล่งเอราวัณให้รัฐบาลอย่างปลอดภัยหลังจากสัมปทานสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ข้อตกลงในสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมได้ระบุไว้ว่าผู้รับสัมปทานมีหน้าที่รับผิดชอบการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่จะมิได้ส่งมอบให้แก่รัฐบาลแต่เพียงเท่านั้น ซึ่งเชฟรอนมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการอีกครั้ง เพื่อให้ได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่จะส่งมอบให้รัฐบาลภายหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง
ที่ผ่านมา เชฟรอนประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในแหล่งเอราวัณที่จะมิได้ส่งมอบให้แก่รัฐบาลในปี พ.ศ. 2565 ภายใต้ข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม และบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในภารกิจจัดหาพลังงานอย่างรับผิดชอบและปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานในระยะยาวของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป ดังที่ได้ปฏิบัติมาแล้วกว่า 5 ทศวรรษ
กำลังโหลดความคิดเห็น...