xs
xsm
sm
md
lg

ราช กรุ๊ปชี้เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกอง มิ.ย. 64

เผยแพร่:ราช กรุ๊ป เผยโครงการโรงไฟฟ้าหินกองพร้อมก่อสร้าง หลังเซ็นสัญญาจ้างบริษัทออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง พร้อมผู้ให้บริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่สำเร็จ คาดเริ่มก่อสร้างได้ มิ.ย. 64 ทยอยแล้วเสร็จในปี 67-68

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ว่า บริษัท หินกองเพาเวอร์ ได้ลงนามในสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง กับ 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ เพาเวอร์ จำกัด พร้อมทั้งลงนามในสัญญาบริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว กับบริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยงานก่อสร้างโครงการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2564 และใช้เวลาประมาณ 43 เดือนจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโรงไฟฟ้าชุดที่ 1 กำหนดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ในเดือนมีนาคม 2567 และชุดที่ 2 ในเดือนมกราคม ปี 2568

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกองตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด ชุดละ 700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งจำนวนโดยบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ (ถือหุ้นร้อยละ 51) กับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 49)
กำลังโหลดความคิดเห็น...