xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูมอบหน้ากากผ้าให้โรงเรียน 1.5 พันแห่ง

เผยแพร่:บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดี จำนวน 73,830 ชิ้น มูลค่า 1.47 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนจำนวน 1,576 แห่งทั่วประเทศไทยที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ผ่านองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Help the Helpers ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและกระจายหน้ากากอนามัยแก่ทุกโรงเรียน

โดยมุ่งหวังว่าการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้านี้จะมีส่วนช่วยให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีสุขอนามัยที่ดี และสามารถดำเนินการเรียนการสอนไปได้อย่างราบรื่น
กำลังโหลดความคิดเห็น...