xs
xsm
sm
md
lg

BCPG เดินหน้าโครงการสายส่งฯ ป้อนไฟจากลาวไปเวียดนาม

เผยแพร่:บีซีพีจียืนยันโครงการสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 220 กิโลโวลต์ รองรับกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าได้ถึง 500 เมกะวัตต์ ปักหมุดขายไฟโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B จากลาวไปเวียดนามได้ตามแผน

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B กำลังผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ ในเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าลาว (EDL) และได้ลงนามในสัญญาขายไฟให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เป็นเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2565

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 220 กิโลโวลต์ สามารถรองรับกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 500 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากใช้ในการส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ ไปยังประเทศเวียดนาม ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามแล้ว โครงการสายส่งฯ ยังมีศักยภาพในการรองรับโครงการโรงไฟฟ้าโครงการอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีก ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจการให้บริการสายส่งของบีซีพีจีในอนาคต

“บีซีพีจีเรามีการวางแผนการดำเนินการ และการประเมินความเสี่ยงในทุกโครงการที่ลงทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนตลอดมา โครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน เราเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว สอดคล้องกับจุดเด่นและยุทธศาสตร์ของ สปป.ลาว ในการเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าของเอเชีย ขณะที่เรามองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศเวียดนามจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ โครงการผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาวเพื่อขายไฟไปยังเวียดนามจึงเป็นหนึ่งในการดำเนินโครงการที่ทำให้สามารถเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้ และเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้บริษัทฯ อย่างยั่งยืน”
กำลังโหลดความคิดเห็น...