xs
xsm
sm
md
lg

ไทยพาณิชย์ผนึก Fastwork ปล่อยกู้ดิจิทัลกลุ่มฟรีแลนซ์

เผยแพร่:ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพิ่มโอกาสเข้าถึงทางการเงินให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง จับมือ บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด ศูนย์รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) ออนไลน์ ร่วมสนับสนุนให้อาชีพฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบ Digital Lending “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินลงทุนและสภาพคล่อง รวมถึงช่วยให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ สำหรับฟรีแลนซ์มืออาชีพที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Fastwork เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์อย่างต่อเนื่องขั้นต่ำ 10,000 บาท ในรอบ 3 เดือน โดยมี น.ส.ขวัญใจ สงวนศักดิ์พิชัย ผู้อำนวยการ Business Banking Digital Lending Ecosystem Partnership Management ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายเจิด พิชิตกุล CEO และ Co-founder บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด ประกาศความร่วมมือ

ทั้งนี้ ฟรีแลนซ์ที่สนใจสามารถสมัคร “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.ลงทะเบียนสินเชื่อได้ที่ https://fastwork.co/partnership/scb-loan

2.ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนจากบริษัท

3.ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SCB LINE Connect และแอปพลิเคชัน SCB EASY

4.ลูกค้ากดยืนยันการขอสินเชื่อและรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
กำลังโหลดความคิดเห็น...