xs
xsm
sm
md
lg

“บีซีพีจี” แจงกำไร Q2 วูบ 23% เหตุขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน

เผยแพร่:บีซีพีจีแจงกำไรไตรมาส 2/63 อยู่ที่ 354 ล้านบาท ลดลง 23.5% เหตุรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนงวด 6 เดือนแรกปีนี้มีกำไร 928 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 2.8%

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 354.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 463.83 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติที่ลดลงและการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่ 2/2563 ประมาณ 98.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 31.2 ล้านบาท

ไตรมาส 2/2563 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสที่ 1/2563 ที่ร้อยละ 20.5 และ 4.3 ตามลำดับ

ขณะที่ในช่วง 6 เดือนของปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 928.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 955.39 ล้านบาท โดยครึ่งแรกปี 2563 บริษัทมี EBITDA อยู่ที่ 1,684.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.6 โดยทั้งหมดมีสาเหตุจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว Nam San 3A และ Nam San 3B ที่ได้รับผลบวกจากการทยอยเข้าสู่ช่วงฤดูกาลในปลายไตรมาสที่ 2/2563 และจำนวนวันหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียที่ลดลงจากช่วงเดียวกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 42,687.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 5,231.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.9
กำลังโหลดความคิดเห็น...