xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทยยื่นนายกฯ เร่งรัดโรงไฟฟ้าชุมชน

เผยแพร่:สมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้เร่งรัดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามแผนงานที่ประกาศไว้ เหตุชุมชนทั่วประเทศได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อร่วมดำเนินการจำนวนมากแล้ว ยิ่งล่าช้าความเชื่อมั่นในนโยบายรัฐยิ่งถดถอย

นายผจญ ศรีบุญเรือง นายกสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย
เปิดเผยว่า วันนี้ (31 ก.ค.) สมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ผลักดันและเร่งรัดโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามที่กระทรวงพลังงานได้ประกาศการดำเนินงานเอาไว้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวทำให้วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ให้ความสนใจในการที่จะได้เข้าถึงโอกาสการร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและจำหน่ายเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าในการเพิ่มรายได้ อีกทั้งชุมชนรอบโรงไฟฟ้ายังจะได้รับเงินส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าอีกด้วย

“นโยบาย Energy For All ของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ประกาศดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากทำให้ชุมชนต่างๆ มีความตื่นตัวและรวมตัวกันหลายชุมชนทั่วภูมิภาคของประเทศ และมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อเตรียมการเป็นนิติบุคคลเข้าร่วมโรงไฟฟ้าชุมชน โดยคาดหวังเป็นอย่างสูงว่าโครงการนี้จะได้รับอนุมัติจากรัฐโดยเร็ว แต่ความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นที่โครงการดังกล่าวซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือพีดีพีปรับปรุงครั้งที่ 1 ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกทั้งยังมีการลาออกของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อีกด้วย ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อถือนโยบายของภาครัฐจึงต้องการให้รัฐเร่งผลักดันโดยเร็ว” นายผจญกล่าว

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าชุมชนฯ ยังจะมีส่วนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการโรงงานเกษตรแปรรูปที่มีน้ำเสียและของเสีย และนำมาผลิตก๊าซชีวภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นโครงการทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรได้ปลูกพืชพลังงานนำมาขายให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนในราคาประกันตลอดอายุสัญญา ลดปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ จึงหวังว่ารัฐบาลจะผลักดันให้โรงไฟฟ้าชุมชนฯ เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมฯ ยังได้ทำสำเนาหนังสือยื่นไปยังสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สำนักนายกรัฐมนตรี อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...