xs
xsm
sm
md
lg

ชัยวัฒนาฯ เตรียมบริหารขยะเป็นเชื้อเพลิงมูลค่า 326 ล้าน

เผยแพร่:ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป เตรียมลงนามสัญญาโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ลงทุนโดยเอกชนกับเทศบาลนครนครสวรรค์ 14 สิงหาคม 2563 นี้ มูลค่าการลงทุน 325.80 ล้านบาท และมีโอกาสต่อยอดสู่โรงไฟฟ้าจาก RDF 10 MW เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และสัญญาขายให้กับการไฟฟ้าฯ 

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเข้าลงนามในสัญญาโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ลงทุนโดยเอกชน เทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นี้ ซึ่งบริษัทย่อย “บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด” หรือ CWTG ถือหุ้นในบริษัทกรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด “GP1” อยู่ร้อยละ 75.009 ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารจัดการโครงการจากทางเทศบาลนครนครสวรรค์ โดย GP1 จะเข้าดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอย (เปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF) กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 30 ตันต่อชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวัน โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุน 325.80 ล้านบาท โดยจะเริ่มเข้าดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือให้โครงการนี้เป็นการลงทุนในการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนและขยะบ่อฝังกลบเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) เป็นโครงการเบื้องต้น เพื่อต่อยอดไปสู่โรงไฟฟ้าจาก RDF 10 MW เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และสัญญาขายให้แก่การไฟฟ้าฯ ที่นอกจากจะเป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและตอบสนองนโยบายในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนโดยรวมอีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่อนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าลงทุนในโครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน เทศบาลนครนครสวรรค์ มูลค่าโครงการ 325.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด (GP1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ในกลุ่มมีสัดส่วนถือหุ้น 75.009% และเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...