xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ขออินโดนีเซียเร่งออกใบอนุญาตนำเข้าลำไย เปิดทางไทยส่งออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“พาณิชย์” ขออินโดนีเซียอำนวยความสะดวกออกใบอนุญาตนำเข้า “ลำไย” หลังยังล่าช้าจนกระทบต่อการส่งออกของไทย เผยอินโดนีเซียแจ้งยกเลิกใบอนุญาตนำเข้า “หอมหัวใหญ่-กระเทียม” ออกไปอย่างไม่มีกำหนดหลังโควิด-19 ระบาด เตรียมเดินหน้าผลักดันทำการยอมรับร่วมมาตรฐานสินค้าเกษตร ช่วยเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่อินโดนีเซีย

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ที่ได้มาเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยไทยได้ใช้โอกาสนี้ขอให้อินโดนีเซียช่วยอำนวยความสะดวกการออกใบอนุญาตการนำเข้าผลไม้จากไทย โดยเฉพาะลำไย ซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกสำคัญของไทย เนื่องจากผู้นำเข้าผลไม้ไทยในอินโดนีเซียเห็นว่ากระบวนการออกใบอนุญาตยังคงมีความล่าช้า และมีผู้นำเข้าเพียงไม่กี่รายที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งอินโดนีเซียรับจะติดตามปัญหานี้ พร้อมทั้งเสนอให้ใช้เวทีความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่เป็นกลไกหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน อินโดนีเซียได้แจ้งว่าได้ขยายระยะเวลาการผ่อนปรนข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรและวัตถุดิบต่างๆ เช่น การยกเลิกใบอนุญาตนำเข้าสำหรับกระเทียมและหอมหัวใหญ่ ที่อินโดนีเซียประกาศบังคับใช้เป็นการชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด-19 ไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกจากเดิมที่จะสิ้นสุดมาตรการในช่วงเดือน พ.ค. 2563 ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนให้กับสินค้าเกษตรจากไทย รวมทั้งผู้ประกอบการในอินโดนีเซียเอง และยังสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางที่จะพัฒนาความร่วมมือกับอินโดนีเซีย ที่จะช่วยสนับสนุนการค้าของไทย และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเกษตรกรให้สามารถขยายการส่งออกสินค้าไปยังอินโดนีเซียได้มากขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันความร่วมมือกับอินโดนีเซียเรื่องการจัดทำการยอมรับด้านมาตรฐานการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตร และจะเชื่อมโยงสินค้าเกษตรศักยภาพของไทยเข้าสู่แพลตฟอร์ม www.thaitrade.com ที่อาจพัฒนาให้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ของอินโดนีเซียได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าสู่ตลาดต่างประเทศให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรของไทยตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

“ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือเรื่องการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยไทยได้นำเสนอใช้ www.thaitrade.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กระทรวงพาณิชย์พัฒนาขึ้น โดยรวบรวมสินค้าจากผู้ส่งออกไทยที่มีคุณภาพสูงกว่า 10,000 ราย และครอบคลุมสินค้าหลากหลายกลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางการค้าออนไลน์อีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภคของอินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซียแจ้งว่ากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ในลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของไทยได้” นายสรรเสริญกล่าว

ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ และเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของไทยในโลก โดยในปี 2562 ไทยและอินโดนีเซียมีมูลค่าการค้ารวม 16,330 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปอินโดนีเซียมูลค่า 9,098 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากอินโดนีเซียมูลค่า 7,232 ล้านเหรียญสหรัฐ
กำลังโหลดความคิดเห็น...