xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.จับมือไมโครซอฟท์พัฒนาด้าน “คลาวด์” ศึกษาตั้ง AI Learning Center ที่วังจันทร์วัลเลย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ปตท.จับมือไมโครซอฟท์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านคลาวด์และดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจระดับองค์กรและประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ให้ก้าวข้ามวิกฤตอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือมีระยะเวลา 5 ปี พร้อมศึกษาโอกาสจัดตั้ง AI Learning Center สานต่อความยั่งยืนประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านคลาวด์และดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจระดับองค์กรและประเทศระหว่าง ปตท. และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าปัจจุบันถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่งของประเทศในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทำให้การสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งไมโครซอฟท์ถือเป็นผู้นำทางด้านคลาวด์เทคโนโลยี และดิจิทัลของโลก และมีพันธกิจที่สอดคล้องกับ ปตท.ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม

“ความร่วมมือนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนา Ecosystem ให้แก่องค์กร สังคม และประเทศไทย ซึ่งการเฟ้นหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ และจัดการกับความท้าทายได้อย่างเหมาะสม ‘คลาวด์’ ถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกัน เสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจเดินหน้าเติบโตสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563-2568) โดยจะใช้บริการคลาวด์จากไมโครซอฟท์ ทั้งในด้านข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระบบ การคิดค้นนวัตกรรม และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ยกระดับทักษะความสามารถเชิงดิจิทัลและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แก่พนักงาน ผ่านโครงการและศูนย์การเรียนการสอนต่างๆ ของ ปตท. รวมไปถึงศึกษาโอกาสในการจัดตั้ง AI Learning Center ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง พร้อมทั้งสานต่อความยั่งยืนให้กับประเทศ ด้วยการร่วมกันค้นหาและพัฒนาต่อยอดโอกาสในการทำงานเพื่อสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่ม ปตท. และประเทศไทย” นายอรรถพลกล่าว

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ไมโครซอฟท์จะได้ทำงานกับองค์กรชั้นนำของประเทศไทยอย่าง ปตท.ในการนำนวัตกรรมคลาวด์และดิจิทัลมาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ นอกเหนือจากการนำแพลตฟอร์มคลาวด์ Microsoft Azure ที่ได้มาตรฐานระดับสากลทั้งในด้านสมรรถนะและความปลอดภัย เข้ามาเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว ไมโครซอฟท์ยังพร้อมให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร ด้วยเนื้อหาและหลักสูตรครบครัน ทั้ง AI Business School สำหรับผู้บริหาร Microsoft Learn สำหรับบุคคลทั่วไป และนักพัฒนามืออาชีพ หรือ Microsoft Imagine Academy สำหรับเยาวชนและบุคลากรในภาคการศึกษา โดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสานต่อแนวคิด ‘PTT’ หรือ Powering Thailand’s Transformation ของ ปตท.ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...