xs
xsm
sm
md
lg

“การบินไทย” ยันพร้อมให้บริการภาคพื้นสุวรรณภูมิครบวงจรเหมือนเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“การบินไทย” ยืนยันพร้อมให้บริการภาคพื้นทันทีที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งซ่อมบำรุง-ครัวการบิน-ขนส่งสินค้า ครบวงจร ขอให้คู่ค้าและพันมิตรมั่นใจ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีบางประเทศเริ่มอนุญาตให้มีการเดินทางเข้าออกประเทศภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด คาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจการบินเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ขณะเดียวกัน ท่าอากาศยานในหลายประเทศ รวมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้กำหนดมาตรการในการให้บริการวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal)

ทั้งนี้ ในส่วนของการบินไทยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ เพื่อให้การบริการภาคพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างครบวงจร และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้แก่ การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การซ่อมบำรุงอากาศยาน การขนส่งสินค้า และบริการครัวการบิน

บริษัทฯ จึงขอให้ผู้โดยสาร คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ มีความมั่นใจว่าการบินไทยมีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและครบวงจรที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กำลังโหลดความคิดเห็น...