xs
xsm
sm
md
lg

BEM ลดค่าเช่าค้าปลีกเมโทรมอลล์และด่านต่างๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:BEM ดูแลช่วยเหลือพันธมิตร ออกมาตรการลดค่าเช่า 50% และฟรี กรณีปิดให้บริการร้านค้าตามระยะเวลาประกาศของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ Metro Mall สถานีรถไฟฟ้า MRT และร้านค้าบนพื้นที่ด่านประชาชื่น ด่านศรีนครินทร์ และด่านบางปะอิน ให้ผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษและรถไฟฟ้า ร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จัดมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เราทุกคนผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ BEM กล่าวว่า “MRT และทางด่วน เราร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และยกระดับมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานี และในขบวนรถไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องสัมผัสกับผู้ใช้บริการ รวมถึงพื้นที่เมโทร มอลล์ (Metro Mall) ในสถานีรถไฟฟ้า MRT ด้วยเช่นกัน

นอกจากการดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัยในพื้นที่แล้ว เรายังดูแลถึงสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ พนักงาน และพันธมิตรคู่ค้า โดยจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดจุดจำหน่ายหน้ากากผ้า รวมถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยอย่างถูกวิธีเพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด”นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ผู้แทนการบริหารพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ของ BEM ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่เมโทร มอลล์ ในสถานีรถไฟฟ้า MRT กล่าวว่า “BEM และ BMN ได้ร่วมดูแลช่วยเหลือพันธมิตร ลดค่าเช่า 50% Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT และร้านค้าบนพื้นที่ด่านประชาชื่น ด่านศรีนครินทร์ และด่านบางปะอิน ที่จ่ายค่าเช่าคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

นอกจากนี้ ร้านที่ปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฟรีค่าเช่าในช่วงวันที่ 22 มีนาคม 2563-12 เมษายน 2563 ทั้งนี้ BEM และ BMN จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่างๆ กำหนดแนวทาง มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา และจะดูแลให้ความช่วยเหลือพันธมิตรอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”
กำลังโหลดความคิดเห็น...