xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ ประสานโรงงานกว่า 10 แห่ง เร่งผลิตหน้ากากอนามัยป้อนในประเทศให้พอก่อนส่งออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุริยะ” มอบหมายปลัดประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่มีอยู่ราวกว่า 10 แห่งทั่วประเทศผลิตให้เต็มกำลังเพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพอก่อนส่งออก พร้อมเตรียมจัดทีมแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนสัปดาห์หน้าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี หน้ากระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดและราคาสูงขึ้นในหลายพื้นที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้สอบถามไปยังโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัยภายในประเทศกว่า 10 ราย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี เชียงใหม่ และเพชรบุรี มีกำลังการผลิต รวมประมาณ 537 ล้านชิ้น/ปี หรือคิดเฉลี่ยผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ 1.2 ล้านชิ้น/วัน ในจำนวนนี้ยังไม่รวมผู้ผลิตรายย่อยที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือผู้นำเข้ารายย่อย ทราบว่าโรงงานทั้งหมดขณะนี้ดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิต และยังเน้นการเพิ่มรอบการทำงานเพื่อขยายกำลังการผลิตอีกด้วย

ทั้งนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กำชับกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เข้าไปประสานหารือกับโรงงานเพื่อให้มีการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยให้ขอความร่วมมือโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทุกรายผลิตให้เต็มกำลังการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศก่อนการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1-2 เดือนนี้ จะทำให้กำลังการผลิตหน้ากากอนามัยของโรงงานในไทยเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยส่วนใหญ่แล้วโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยจะผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศก่อนอยู่แล้วโดยขายตรงให้กับโรงพยาบาลเป็นลำดับแรก และค่อยกระจายสินค้าไปยังร้านยาและร้านค้าปลีก

นอกจากนี้ยังมีโรงงานบางแห่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่มีเงื่อนไขต้องผลิตเพื่อการส่งออก หาก 2 โรงงาน คือ บ.สยาม โคเค็น จำกัด บ.เอ็มเมอรัล นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มีการส่งออก 100% ดำเนินงานตามมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่จำกัดการส่งออกตั้งแต่ 500 ชิ้น ต้องขออนุญาต แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศแล้วก็ตาม เพราะต้องการให้ความสำคัญกับการใช้ในประเทศเป็นอันดับแรก จะทำให้มีหน้ากากอนามัยเข้าสู่ระบบการใช้ภายในประเทศอีกกว่า 128 ล้านชิ้น/ปี หรือ 350,000 ชิ้น/วัน ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแน่นอน และขอความร่วมมือผู้ค้าอย่ากักตุนสินค้า

ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้ากระทรวงอุตสาหกรรมจะนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ไปแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนบริเวณชุมชนโดยรอบ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี หน้ากระทรวงอุตสาหกรรมถนนพระรามที่ 6 รวมทั้งจะมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...