xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ย้ำนำเข้า “รถยนต์ใช้แล้วส่วนตัว” ทำได้ถึง 9 ธ.ค.นี้เท่านั้น หลังจาก 10 ธ.ค.หมดสิทธิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าต่างประเทศย้ำ “รถยนต์ใช้แล้วส่วนตัว” ให้นำเข้าได้ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 62 เท่านั้น ตั้งแต่ 10 ธ.ค.เป็นต้นไปห้ามนำเข้า ใครนำเข้าจะถูกยึด ทำลาย และต้องเสียค่าปรับ 5 เท่าของราคารถ ไม่มีการนำมาประมูลอีกต่อไป ส่วนรถยนต์ใช้แล้วลักษณะพิเศษยังขออนุญาตนำเข้าได้ตามเดิม แต่หากเป็นรถประเภทอื่นให้ขอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนรถปรับสภาพแล้วส่งออก ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมศุลกากรและ กนอ.

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร จะมีผลใช้บังคับวันที่ 10 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วหลายชนิด โดยรถยนต์นั่งใช้แล้วส่วนตัว ได้กำหนดชัดเจนว่าห้ามนำเข้า ทำให้ใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วที่ออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายฉบับเดิมจะมีอายุไม่เกินวันที่ 9 ธ.ค. 2562 ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วจะต้องนำเข้ารถยนต์ให้แล้วเสร็จภายในอายุใบอนุญาต

“ถ้านำเข้าหลังวันที่ 10 ธ.ค. 2562 จะไม่สามารถนำเข้าได้ และรถจะถูกยึด ทำลาย และยังต้องเสียค่าปรับ 5 เท่าของมูลค่ารถยนต์ใช้แล้ว จะไม่มีการนำมาเปิดประมูลแบบเดิมอีก เพราะก่อนหน้านี้กรมฯ ได้ให้ระยะเวลาในการปรับตัวมาแล้ว ไม่ใช่จะมาทำเอาช่วงนี้แล้วมาเสี่ยงว่าจะทำไม่ทัน ซึ่งปกติแต่ละปีจะมีการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วประมาณ 200 คัน แต่ช่วงนี้เพิ่มขึ้นมากเป็นประมาณ 300 คัน ซึ่งถือเป็นปกติ จากการที่ต่อไปจะไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าแล้ว” นายกีรติกล่าว

สำหรับการนำเข้ารถยนต์ลักษณะพิเศษใช้แล้ว เช่น รถหัวลาก รถเครนและปั้นจั่น และการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วที่ได้รับบริจาคของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล เช่น รถพยาบาล และรถดับเพลิง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ยังคงสามารถขออนุญาตนำเข้าได้

ส่วนการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วประเภทอื่น เช่น รถยนต์ที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต รถยนต์ชั่วคราว รถยนต์ต้นแบบเพื่อวิจัยและทดสอบ รถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก รถยนต์เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และรถยนต์ที่เป็นยุทธภัณฑ์ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่ต้องการนำเข้าจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด เพราะกรมฯ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาออกใบอนุญาตแล้วเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญมากกว่า

ทั้งนี้ กรณีการนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไปผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับสภาพรถยนต์ หากประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมด้วยวิธีการใดๆ ให้มีสภาพใช้งานได้ในเขตประกอบการเสรี หรือเขตปลอดอากร แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไม่ต้องมาติดต่อที่กรมฯ แล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...