xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ไฟเขียวเก็บค่าขนกระเป๋า “แท็กซี่สนามบิน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"ศักดิ์สยาม" รับข้อเรียกร้องแท็กซี่ ตัวแทนสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทยไฟเขียว เก็บค่าขนกระเป๋าใบละ 20 บาท แท็กซี่สนามบิน เริ่ม 18 พ.ย. พร้อมสั่ง ขบ.ทบทวนกฎกระทรวง จำกัดอายุ เสนอใน 29 พ.ย.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวภายหลังหารือตัวแทนกลุ่มสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทยว่า แท็กซี่ได้มายื่นข้อเรียกร้อง โดยขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ได้แก่

1. การพิจารณาอัตราค่าโดยสาร ค่า Surcharge ค่าสัมภาระ เฉพาะรถแท็กซี่ที่ให้บริการ

2. ขอให้ทบทวนการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงในปัจจุบันที่รถยนต์ราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการ

3. พิจารณาแก้ไขจดทะเบียนให้รถยนต์นั่งสาธารณะ 7 ที่นั่ง รถส่วนบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี สามารถจดทะเบียนเป็นรถ TAXI VIP ได้ตามที่ TDRI เสนอมา

4. ขอให้ทบทวนการบังคับใช้ระบบ TAXI OK เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีผู้โดยสารเรียกใช้บริการ และต้องเสียค่าใช้บริการรายเดือน เดือนละ 350-400 บาท เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับคนขับรถแท็กซี่ โดยขอให้กลับไปใช้แบบสมัครใจ (รถแท็กซี่ส่วนบุคคลแบบสมัครใจ)

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พิจารณาทบทวนกฎกระทรวง หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนรถยนต์นั่งสาธารณะให้สามารถจดทะเบียนเป็นรถ TAXI VIP และปัญหาการบังคับใช้ระบบ TAXI OK ให้แล้วเสร็จ และส่งให้กระทรวงคมนาคมภายในวันที่ 29 พ.ย. 2562 ส่วนการแก้ไขปัญหาค่าโดยสารให้แล้วเสร็จเสนอกระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์หน้า

นายพัลลภ ฉายิธุ ประธานคณะกรรมการประสานงานรถยนต์นั่งสาธารณะ (รถแท็กซี่) ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า กลุ่มตัวแทนเดินทางมายังกระทรวงคมนาคมเพื่อทวงถามข้อเรียกร้อง 4 ข้อเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนขับรถรับจ้างสาธารณะ ซึ่งภายหลังร่วมประชุมหารือกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ทางกระทรวงคมนาคมมีมติเห็นชอบให้ขึ้นสัมภาระเป็น 20 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการยินยอมที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร และค่าเซอร์ชาร์จต่อไปอีกจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น พร้อมทั้งให้การเยียวยาคนขับรถแท็กซี่ด้วยการขยายเวลาอายุการใช้งานรถจากเดิม 9 ปี เป็น 12 ปี และยอมทบทวนการบังคับใช้ Taxi OK ตามความสมัครใจ พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขการจดทะเบียนให้รถยนต์นั่งสาธารณะ 7 ที่นั่ง รถส่วนบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี สามารถจดทะเบียนรถ Taxi VIP ได้ตามที่ TDRI เสนอมา

สำหรับรถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และต้นทุนจากการวิ่งรถเปล่าจากตัวเมืองไปสนามบิน และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้สนามบิน จึงกำหนดค่าเซอร์ชาร์จ เพิ่มจาก 50 บาท เป็นรถขนาดเล็กไม่เกิน 70 บาท รถขนาดใหญ่ไม่เกิน 90 บาท ส่วนค่าสัมภาระขนาดเกิน 26 นิ้ว จะบริการฟรี 2 ชิ้นแรก ชิ้นที่ 3 เป็นต้นไปเก็บชิ้นละ 20 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...