xs
xsm
sm
md
lg

CEO Survey คาดการณ์ ศก.ไทยช่วงครึ่งหลังปี 62 จะเติบโตลดลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ผลสำรวจความเห็น CEO ในตลาดหุ้นคาดการณ์ ศก.ไทยช่วงครึ่งหลังปี 62 จะเติบโตลดลง โดยจะเติบโตในช่วง 2-3% ซึ่งจะได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายในประเทศเป็นสำคัญ ส่วนผลดำเนินงานของ บจ.คาดจะแย่ลงตามภาวะ ศก.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey) : Economic Outlook ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 โดย CEO คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จะเติบโตลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน โดยคาดว่าในปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในช่วง 2% ถึง 3%

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีจะได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายในประเทศเป็นสำคัญ ทั้งนโยบายการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ เสถียรภาพการเมืองไทย และการท่องเที่ยว

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็นปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจโลก สงครามการค้า ค่าเงินบาทหรือการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากทิศทางการค้า โดย 85% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถามคาดว่าสงครามการค้าจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจไทย

CEO คาดว่าทิศทางอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในครึ่งหลังของปี 2562 มีทิศทางที่แย่ลงเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน โดย 42% ของ CEO คาดว่าอุตสาหกรรมของตนจะแย่ลงตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 31% คาดว่าอุตสาหกรรมจะปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากครึ่งแรกของปี 2562

อย่างไรก็ตาม 52% ของ CEO คาดว่าผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 จะปรับตัวดีขึ้นและรายได้รวมของปี 2562 จะเติบโตมากกว่า 6% โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในหมวดพาณิชย์ หมวดการแพทย์ หมวดประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น

แนวโน้มการลงทุนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า CEO คาดว่าจะรักษาระดับการลงทุนในระดับเดิม โดยรอดูความชัดเจนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน อย่างไรก็ตาม พบว่า 50% ของ CEO วางแผนในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ เป้าหมายหลักในการลงทุนต่างประเทศยังคงเป็นประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านในอาเซียน ทั้งในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

ด้านการส่งออก พบว่า CEO คาดการณ์การส่งออกในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 มีการเปลี่ยนทิศทางจากการสำรวจครั้งก่อน โดย 36% คาดว่าจะอยู่ในระดับเดิม ขณะที่ 33% คาดว่าจะแย่ลง และ 31% คาดว่าจะดีขึ้น

CEO ส่วนใหญ่มีความกังวลใจมากขึ้นเกี่ยวกับกำลังซื้อภายในประเทศ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักในปัจจุบัน และมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นมากสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจของคู่ค้าต่างประเทศ โดยขยับมาเป็นอันดับ 2 จากอันดับ 8 ขณะที่ปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือลดลงไปอยู่อันดับ 3
กำลังโหลดความคิดเห็น...