xs
xsm
sm
md
lg

นกแอร์ ตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” เป็น CEO คนใหม่

เผยแพร่:


บริษัท สายการบินนกแอร์จํากัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบิน นกแอร์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้มีมติดังนี้

1. แต่งตั้ง นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการบริษัทฯ เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

2. แต่งตั้ง นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริษัทฯ เข้าดํารงตําแหน่งประธาน คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...