xs
xsm
sm
md
lg

GPSC ปลื้ม SMBC สนับสนุนเงินกู้สีเขียว 185 ล้านดอลล์ เร่งขยายพอร์ตพลังงานสะอาดกว่า 50% ในปี 73

เผยแพร่:   ปรับปรุง:GPSC - SMBC ลงนามสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวหรือ Green Loan วงเงิน 185 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุสัญญา 10 ปี ใช้ขยายพอร์ตการลงทุนพลังงานสะอาด ตามเป้าหมายการเติบโตมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตรวมในปี 2573 

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ก.ย. 2565) บริษัทจีพีเอสซี ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (GPSC TC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มที่ GPSC ถือหุ้น 100% กับธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชัน (SMBC) ได้ลงนามสัญญาสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) วงเงิน 185 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ปี นับเป็นวงเงินสินเชื่อสีเขียวครั้งแรกของกลุ่ม ปตท. ในการสนับสนุนสินเชื่อรูปแบบดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการพลังงานสะอาดในอนาคต                ความร่วมมือทางด้านการเงินในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม สอดรับตามกลยุทธ์ S2: Scale-up Green Energy ของ GPSC ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในพอร์ตการลงทุนให้มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตรวมในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2573 ที่สอดรับกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงทิศทางพลังงานโลกและแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ของไทยที่มุ่งไปสู่พลังงานสะอาด และเดินสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อลดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


สำหรับแผนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ หรือ 4S Strategy ประกอบด้วย S1: Strengthen and Expand the Core การสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต S2: Scale-up Green Energy การเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด S3: S-Curve & Batteries การพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต และ S4: Shift to Customer-centric Solutions บริการโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โดยใช้นวัตกรรมพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าหลักและโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก) ที่มุ่งขับเคลื่อนให้ GPSC ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน 1 ใน 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“นับเป็นความสำเร็จของกลุ่ม GPSC ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก SMBC นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแสวงหาโอกาสด้านการลงทุนด้านพลังงานสะอาด และมีฐานะทางการเงินที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ในการเดินหน้าแผนทางธุรกิจด้านพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา GPSC มีการลงทุนในโครงการพลังงานทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2565) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผนพลังงานชาติที่จะแล้วเสร็จในปี 2565 โดยมุ่งเน้นทิศทางการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายวรวัฒน์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น