xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์”ไฟเขียวปุ๋ยขึ้นราคา หลังต้นทุนพุ่ง สกัดปัญหาขาดแคลน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าภายในเผยได้อนุมัติปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตร ตามที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าเสนอเข้ามา หลังต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น และยังได้รับผลกระทบจากค่าขนส่ง เงินบาทอ่อน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลน พร้อมย้ำจะกำกับดูแลปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดต่อไป

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมฯ ได้อนุมัติให้มีการปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตรตามที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าเสนอมา โดยเป็นการปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก จากหลายปัจจัย โดยเฉพาะสงครามรัสเซียและยูเครน ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง

“ปัจจุบันไทยพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเกือบ 100% เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าสามารถนำปุ๋ยเข้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ย จึงจำเป็นต้องอนุมัติให้มีการปรับราคา แต่การให้ปรับขึ้นราคา ได้ยึดนโยบาย “วิน-วิน โมเดล” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้นำมาใช้ โดยคำนึงถึงทุกฝ่าย ให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน”ร.ต.จักรากล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ จะติดตามและกำกับดูแลปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดให้มีปริมาณเพียงพอและมีผลกระทบกับราคาจำหน่ายปลีกน้อยที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น