xs
xsm
sm
md
lg

บขส.เร่งเจรจารถร่วมฯ ช่วยแก้ปัญหา “ปรับเที่ยววิ่ง จัดรถเสริม” ให้เหมาะสม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บขส.เตรียมเจรจาผู้ประกอบการรถร่วมฯ หาแนวทางแก้ปัญหาต้นทุนน้ำมันแพง พร้อมจัดรถเสริมไม่ให้กระทบผู้โดยสาร คาด ก.ค.วันหยุดยาวมีการเดินทางเพิ่ม ขณะที่ยืนยัน บขส.เปิดเดินรถปกติ ไม่ลดเที่ยววิ่ง ไม่ขึ้นค่าโดยสาร

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ประกอบการรถร่วมฯ เตรียมปรับลดเที่ยววิ่งลง 80% ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บขส.เข้าใจและเห็นใจผู้ประกอบการรถร่วมฯ ที่ต้องรับภาระต้นทุนเพิ่ม โดย บขส.พร้อมจะหารือร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมฯ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการปรับการเดินรถและเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการด้วย

ขณะนี้ บขส.อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดว่ากรณีลดเที่ยววิ่งนั้นจะมีผู้ประกอบการที่เป็นรถร่วมฯ บขส.กี่ราย และมีเส้นทางใดบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดรถเสริมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งในเดือนก.ค.นี้จะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าจะมีความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กรณีผู้ประกอบการจะลดเที่ยววิ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขสัญญาร่วมเดินรถกับ บขส. ซึ่งได้มีการกำหนดเที่ยววิ่งขั้นต่ำในแต่ละเส้นทางไว้ หากไม่ทำตามถือว่าผิดสัญญา

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ช่วงเกิดสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการล็อกดาวน์หยุดการเดินทาง กรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาตรการให้ผู้ประกอบการลดเที่ยววิ่งได้เพื่อลดผลกระทบ โดยคงเส้นทางละอย่างน้อย 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) ขณะนี้เกิดปัญหาราคาน้ำมันสูง และเป็นผลกระทบต่อผู้ประกอบการ คาดว่ากรมการขนส่งฯ อาจจะมีการพิจารณา มาตรการช่วยเหลือผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการเหมือนช่วงเกิดโควิด

สำหรับ บขส.นั้นยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติ ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งจะตรึงค่าโดยสารไว้ก่อนในระยะนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการและนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น