xs
xsm
sm
md
lg

ไทยคาดการณ์อ้อยปี’65/66แตะ106ล้านตันจับตาต้นทุนผลิตพุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:คณะกรรมการอ้อย(กอ.)คาดการณ์ผลผลิตอ้อยเบื้องต้นปี 2565/66 อยู่ที่ระดับ 106 ล้านตันสูงกว่าปีที่ผ่านมา 14 ล้านตันจากปริมาณฝนที่มาเร็วและต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามใกล้ชิด ชาวไร่อ้อยรับยังคงกังวลต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมากทั้งปุ๋ย ยาฆ่าแมลง น้ำมัน ฯลฯ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตแตะ 1,500 บ.ต่อตันสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 300 บาทต่อตัน

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า คณะกรรมการอ้อย(กอ.)ที่มีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานได้เห็นชอบการจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น) ให้กับโรงงานน้ำตาล 57 แห่ง ทั่วประเทศไทยโดยคาดการณ์ปริมาณอ้อยปี 65/66 (ปีการผลิตหน้า)อยู่ที่ประมาณ 106 ล้านตันเมื่อเทียบกับปริมาณอ้อยปี 2564/65 ซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 92.07 ล้านตันจะสูงกว่าประมาณ 14 ล้านตัน ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าปริมาณฝนมาเร็วและยังคงตกต่อเนื่องทำให้อ้อยตอมีการเติบโตได้ดี

“ ตัวเลขที่คาดการณ์ถือว่าผลผลิตอ้อยจะกลับมาสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีนับตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2562/63 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการรวบรวมจากทั้งชาวไร่อ้อย โรงงานและ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เบื้องต้นโดยยังคงต้องติดตามภาวะฝนว่าจะตกสม่ำเสมอหลังจากนี้หรือไม่ เพราะบางฤดูกาลฝนมาดีในช่วงแรกและอาจไปเจอภาวะแล้งได้เช่นกัน “นายนราธิปกล่าว

อย่างไรก็ตามยอมรับว่าสิ่งที่กังวลขณะนี้คือต้นทุนการผลิตอ้อยของชาวไร่ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งราคาปุ๋ย ยาปราศัตรูพืช น้ำมันดีเซล ฯลฯ ส่งผลให้คาดการณ์เบื้องต้นว่าต้นทุนการผลิตอ้อยปี 2565/66 จะสูงถึง 1,500 บาทต่อตันจากฤดูผลิตปี 64/65 อยู่ที่ระดับ 1,100 บาทต่อตัน โดยขณะนี้ราคาปุ๋ยสูงขึ้นถึง 3 เท่าตัวแต่รัฐยังคงไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการที่จะทำให้ระดับราคาปุ๋ยลงมาได้มากนัก

ขณะที่ระดับราคาอ้อยขั้นต้นฤดูหีบปี 2565/66 ที่เบื้องต้นโรงงานน้ำตาลแม้จะมีการประกันราคารับซื้ออ้อยไม่ต่ำกว่า 1,200บาทต่อตันต่อเนื่องจากปีก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเมื่อราคาอ้อยขั้นสุดท้ายคำนวณออกมาต่ำกว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่จะมีส่วนสำคัญในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/66 นั้นเฉลี่ยยังอยู่ระดับ 18-19 เซนต์ต่อปอนด์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับฤดูที่ผ่านมา มีเพียงปัจจัยบวกในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าที่จะทำให้การส่งออกน้ำตาลทรายเมื่อคิดกลับมาเป็นมูลค่าเงินบาทจะสูงขึ้นแต่บาทที่อ่อนค่าก็ส่งผลต่อต้นทุนอื่นๆ เช่น น้ำมันที่แพงขึ้นเช่นกัน

“ ราคาอ้อยขั้นต้นปี64/65 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)เห็นชอบ ที่ระดับ 1,070 บาทต่อตัน (ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.) หากพิจารณา ณ ปัจจุบันราคาอ้อยขั้นต้นปี 2565/66 น่าจะใกล้เคียงหรือมากกว่าเล็กน้อยซึ่งยังต้องดูปัจจัยต่างๆ ใกล้ชิดเนื่องจากปัจจัยตางๆมีความผันผวนสูงจากการเกิดวิกฤติการสู้รบรัสเซีย-ยูเครน อย่างไรก็ตามขณะนี้ชาวไร่อ้อยรอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบที่จะช่วยเหลือเงินตัดอ้อยสด 120 บาทต่อตัน ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น pm2.5 ปีการผลิต 2564/65 หลังจากกอน.ได้เห็นชอบและจัดทำตัวเลขเสนอเรื่องไปแล้ว โดยมีจำนวนอ้อยสด 65.95 ล้านตัน”นายนราธิปกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น