xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” เบรก “คาร์ซีต” ขึ้นราคา ขู่ใครฉวยโอกาส ฟันคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“จุรินทร์” ห้าม “คาร์ซีต” ขึ้นราคาเด็ดขาด และหากมีการขอปรับราคาต้องขออนุญาตก่อน ประสานห้างค้าปลีกค้าส่งเร่งนำเข้าสินค้าราคาประหยัดจำหน่าย เพิ่มทางเลือกผู้บริโภค ย้ำฉวยโอกาส ค้ากำไรเกินควร เล่นงานหนัก คุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงประเด็นที่มีการกำหนดว่าเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบจะต้องมีคาร์ซีตสำหรับการนั่งโดยสารในรถยนต์ ที่จะเริ่มบังคับใช้วันที่ 5 ก.ย. 2565 หรืออีกประมาณ 4 เดือนโดยประมาณ ว่า สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยดูแล คือกรมการค้าภายในได้มีการเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปแล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยเชิญห้างสรรพสินค้าและผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จำหน่ายคาร์ซีต ได้มีการสั่งการ คือ 1. ห้ามปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด 2. ถ้ามีการขอปรับราคาเพราะต้นทุนนำเข้าสูงขึ้นหรือเหตุอื่น ต้องขออนุญาตกรมการค้าภายในก่อน และยังได้ขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าที่มีศักยภาพ เช่น แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น ให้ช่วยนำเข้าคาร์ซีตราคาประหยัดมาจำหน่ายในประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะติดตามการจำหน่าย ทั้งในห้างและในแพลตฟอร์มต่างๆ โดยกรมการค้าภายในแจ้งแล้วว่าห้ามแก้ไขหรือปรับราคาขึ้น หากมีการฉวยโอกาส ตรวจพบจะดำเนินคดีตามมาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ถือว่าเข้าข่ายค้ากำไรเกินควร โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้บริโภคพบหรือมีข้อสงสัยว่าจะเป็นการค้ากำไรเกินควร ขอให้ช่วยแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เพื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ราคาคาร์ซีตในตลาด โดยการสำรวจของพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าราคามีความแตกต่างกันมากตามรูปแบบ คุณภาพ และต้นทุนนำเข้า ตกเฉลี่ยประมาณ 1,500-30,000 บาท ซึ่งแตกต่างกันมาก จะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยได้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งราคาจำหน่ายมายังกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแล้ว

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน 4 มุมเมือง ซึ่งกรมฯ จะจัดขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ที่จะมีการเปิดตัวและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในสัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. 2565 ณ เซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี จะมีการนำสินค้า Car Seat มาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วย

ทั้งนี้ กรมฯ ได้กำหนดให้สินค้า Car Seat เป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแล (Watch List) ประจำเดือนพ.ค. 2565 ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิดด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น