xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จกลางปี 66! ขยาย 8 เลนถนนสุขุมวิท ”บ้านฉาง-ระยอง” คืบหน้า 40% ผุดสะพานต่างระดับ 3 ทางแยกแก้รถติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กรมทางหลวงลุยขยาย 8 เลนถนนสุขุมวิท ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง 23.4 กม. วงเงินรวม 1,850 ล้าน คืบหน้ากว่า 40% คาดแล้วเสร็จกลางปี 2566 สร้างทางต่างระดับทางแยก 3 แห่ง แก้รถติดถาวร เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยเดินทางพื้นที่ EEC

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.ได้เร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง ระยะทาง 23.4 กม. วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท โดยเป็นการก่อสร้างขยายเป็น 8 ช่องจราจร เพื่อแก้ปัญหาจราจรแผนงานการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงสายดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักสู่ภาคตะวันออกเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องต่อการพัฒนาทางหลวงรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในส่วนของท่าเรือมาบตาพุดและสนามบินอู่ตะเภา และยังมีโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายพัทยา-มาบตาพุด จึงมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาการติดขัดของการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน สภาพสองข้างทางเป็นพื้นที่ชุมชน

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของโครงการได้อย่างยั่งยืนตามแนวสายทาง สำนักสำรวจและออกแบบจึงกำหนดให้มีการปรับปรุงบริเวณทางแยก 3 แห่ง ประกอบไปด้วย 1. แยกหนองแฟบและแยก ปตท. ช่วง กม.205+307 และ กม.205+640 2. ทางแยกมาบตาพุด ช่วง กม.208+850 และ 3. แยกขนส่ง ช่วง กม.213+500
 
ปัจจุบันสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง ได้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างสายทางและทางแยกดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นทางชั้นพิเศษขนาด 8 ช่องจราจรไป-กลับ ผิวทางคอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจรด้วยกำแพงคอนกรีต (Barrier Median) ขนาดช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ภายในเขตทาง 40 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 40% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน เมษายน ปี 2566

สำหรับการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นที่ กม.192+150-กม.204+100 และ กม.204+600-กม. 208+400 ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ถึงพื้นที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ระยะทาง 15.7 กม. งบประมาณ 1,150 ล้านบาท รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 3 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจำนวน 9 แห่ง และงานก่อสร้างทางแยก 1 แห่ง ได้แก่ ทางแยกหนองแฟบและทางแยก ปตท. ช่วง กม.205+307 และ กม.205+640 โดยได้ยกเลิกระบบสัญญาณไฟจราจร และก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 3191 ไปทางหลวงหมายเลข 3392 พร้อมก่อสร้างวงเวียนสำหรับเลี้ยวขวาในทุกรูปแบบ
 
ตอนที่ 2 จุดเริ่มต้นที่ กม.208+400-กม.210+445 และ กม.211+295-216+900 ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง บริเวณตลาดมาบตาพุด โดยแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกผ่านแยกเนินสำลี แยกวัดโขดหิน และผ่านแยกขนส่งไปสิ้นสุดที่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ระยะทาง 7.7 กิโลเมตร งบประมาณ 700 ล้าน รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 4 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสอง ข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจำนวน 18 แห่ง และงานก่อสร้างทางแยก 2 แห่ง ได้แก่
 
ทางแยกมาบตาพุด ช่วง กม.208+850 ปรับปรุงผิวจราจรที่เสียหาย และก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงที่ กม.209+635 (คลองห้วยใหญ่) ช่องลอดจุดกลับรถสูงประมาณ 3 เมตร และแยกขนส่ง ช่วง กม.213+500 โดยก่อสร้างทางลอดบนทางหลวงหมายเลข 3 ทิศทางจากบ้านฉางไประยอง ส่วนทิศทางไปบ้านฉางเป็นระดับดิน และก่อสร้างวงเวียนสำหรับทิศทางการจราจรเลี้ยวขวา

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรสายหลักเชื่อมสู่นิคมอุตสาหกรรม และเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมขนส่งในอนาคตซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการลงทุนที่สำคัญและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยกระดับถนนปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง เพราะหากระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญการลงทุนในภาคการผลิตและการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล










กำลังโหลดความคิดเห็น