xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์”เปิด 667 จุดทั่วประเทศ ขายหมูถูกโลละ 150 บาท ช่วยลดค่าครองชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“จุรินทร์”สั่งจัดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง) ครั้งที่ 2 เปิด 667 จุด จำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกกิโลกรัมละ 150 บาททั่วประเทศ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน พร้อมมอบพาณิชย์จังหวัดติดตามการรายงานสต๊อก ราคา และการจำหน่ายอย่างใกล้ชิด

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง) ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากครั้งแรกที่ได้ดำเนินโครงการในช่วงปลายเดือนพ.ย.-ธ.ค.2564 เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน ช่วยให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัม (กก.) ละ 150 บาท โดยเช็กจุดจำหน่ายกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ ทั้งหมด 667 หน่วยบริการ

สำหรับหน่วยบริการทั้ง 667 แห่ง แยกเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะมี 116 หน่วยบริการ เป็นรถโมบายตระเวนตามพื้นที่ 50 คัน ตั้งจุดบริการ 50 แห่ง รวมสมาคมอีก 16 แห่ง ส่วนต่างจังหวัด 551 แห่ง โดยการดำเนินการพาณิชย์จังหวัดในแต่ละจังหวัด จะประสานงานกับตลาดหรือสถานที่ จัดโครงการขึ้นจนถึงสิ้นเดือนม.ค.2565 เพื่อเป็นมาตรการเสริม เป็นทางเลือกให้กับประชาชน นอกเหนือจากมาตรการอื่น ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว


นางมัลลิกากล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ประกาศห้ามส่งออกหมูเป็น (สุกรมีชีวิต) ในช่วง 3 เดือนนับจากนี้ จะช่วยเพิ่มปริมาณหมูเป็นในการบริโภคภายในประเทศ โดยคาดว่าจะช่วยดึงราคาเนื้อหมูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว และนายจุรินทร์ยังได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์สินค้าเนื้อหมูอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการตรวจการรายงานสต๊อก และการแจ้งราคาทุก 7 วันตามมติ กกร.

นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบการจำหน่ายหมูเนื้อแดง ทั้งในตลาดสด และห้างสรรพสินค้า เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ด้านราคา ปริมาณ และให้รายงานเข้าส่วนกลางแบบเรียลไทม์ เพื่อที่ส่วนกลางจะได้พิจารณาและปรับใช้มาตรการให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้ติดตามสถานการณ์การจำหน่าย อย่าให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา กักตุนสินค้า และค้ากำไรเกินควร และให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงที่เนื้อหมูมีราคาสูงขึ้น พบว่า ร้านอาหารปรุงสำเร็จหลายแห่ง ได้พยายามที่จะตรึงราคาจำหน่าย ไม่ปรับขึ้นราคาอาหาร โดยได้หันมาใช้วัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ประเภทอื่นทดแทน เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค
กำลังโหลดความคิดเห็น