xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กตู่" อนุมัติขยายเพดานหนี้ 35% จ่ายประกันรายได้ข้าว 1.55 แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะ คกก.นโยบายการเงินการคลังของรัฐ ขยายเพดานหนี้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ม.28 จาก 30 % เป็น 35 % เปิดวงเงินฉุกเฉิน 1 ปี กว่า 155,000 ล้านบาท จ่ายประกันรายได้ข้าว ชง เข้า ครม. 30 พ.ย.


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมนโยบายการเงิน การคลังของรัฐ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือ


นายอาคมแถลงภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติขยายกรอบอัตรายอดคงค้างภาระหนี้ที่ภาครัฐต้องชดเชยตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ มาตรา 28 จากร้อยละ 30 ของกรอบเงินงบประมาณประจำปี เป็นร้อยละ 35 ของกรอบเงินงบประมาณประจำปี เป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 65) เพื่อเปิดวงเงินการสนับสนุนโครงการประกันรายได้พืชผลเกษตร โดยเฉพาะประกันรายได้ข้าวและประกันรายได้ยางพารา


นอกจากนี้ ยังเห็นชอบขอสนับสนุนจากงบประมาณงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น และตั้งงบประมาณคืนในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งปีงบประมาณ 2565 ตั้งงบประมาณคืนให้ 7.6 หมื่นล้านบาท ทำให้วงเงินมาตรา 28 ไม่เพียงพอ จึงอาจเป็นส่วนที่ 2 ของแหล่งเงิน


ทั้งนี้ ภายใน 1-2 วัน จะมีประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงิน การคลังของรัฐขยายกรอบวงเงินงบประมาณตามพร.บ.วินัยการเงินการคลัง ฯ มาตรา 28 ออกไปเป็นร้อยละ 35 และการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารหน้าที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่ออนุมัติงบประมาณสำหรับจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้ข้าวทุกงวดทั้งหมดที่เหลือและจ่ายเงินให้กับเกษตรกรต่อไปภายในเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จ


"ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 64 มีวงเงินคงเหลืออยู่ที่ 5360 ล้านบาท เมื่อเปิดวงเงินอีก 5 % จะได้วงเงินมาอีก 155,000 ล้านบาท รวมเป็น 160,360 ล้านบาท เพียงพอที่จะจ่ายโครงการประกันรายได้"

นายอาคมกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวนโยบายว่า จะต้องการประเมินและพิจารณารูปแบบการประกันรายได้ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติ และมาตรการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และบรรจุโครงการประกันรายได้พืชผลเกษตรไว้ในรายจ่ายงบประมาณประจำปี 66 เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณล่วงหน้า

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงบประมาณ พิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลังในการนำโครงการประกันรายได้พืชผลเกษตรบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณปกติเพื่อไม่ให้มีการสะสมเป็นภาระการคลังตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ฯ มาตรา
กำลังโหลดความคิดเห็น