xs
xsm
sm
md
lg

“กรอ.” ขู่เช็กบิลโรงงานกำจัดกากฯ 135 รายนอกแถว ขีดเส้นให้ดำเนินงานตามเกณฑ์ภายใน 15 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ซ้ำซาก! กรมโรงงานอุตสาหกรรมขู่ไล่เช็กบิลโรงงานรับกำจัดกากทั้งอันตรายและไม่อันตราย นอกแถว ลั่นถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดนแน่!! หลังพบการแจ้งขนออกไม่สอดคล้องกับการแจ้งรับ 37 แห่ง และโรงงานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับของเสียปริมาณมากแต่ไม่จัดทำรายงานตามเกณฑ์ที่กำหนดอีก 98 แห่ง ขีดเส้น 15 วัน

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ.ได้มีหนังสือสั่งการให้ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายที่มีของเสียปริมาณมาก แต่การแจ้งขนออกไม่สอดคล้องกับการแจ้งรับอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 37 โรงงาน และโรงงานผู้รับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับของเสียปริมาณมาก แต่ไม่ได้จัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ จำนวน 98 โรงงาน ให้ส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ภายใน 15 วัน หากไม่ส่งจะมีความผิด จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้ายังไม่ดำเนินการอีก จะมีการสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข หรือหยุดประกอบกิจการไว้ก่อน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบโรงงานที่ประกอบกิจการรับกำจัดหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วหรือที่เราเรียกว่ากากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,451 โรงงาน โดยแบ่งเป็นลำดับที่ 101 โรงงานปรับสภาพของเสียรวม จำนวน 138 โรงงาน ลำดับที่ 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 1,433 โรงงาน และลำดับที่ 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม จำนวน 880 โรงงาน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบกิจการโรงงานรับบำบัดหรือกำจัดหลายรายจงใจหลบเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังจะเห็นตามที่เป็นข่าวเรื่อยมา และล่าสุดก็กรณีการลักลอบแอบนำไปทิ้งที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดไว้แล้ว

จากข้อมูลการรับกำจัดกากในปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่ามีการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมชนิดอันตรายไปบำบัดจำนวน 1,189,102 ตัน และชนิดไม่อันตรายจำนวน 14,039,913 ตัน แต่กลับพบจากรายงานว่า มีการบำบัดจริงไม่เป็นไปตามที่ขออนุญาตไว้ จึงได้สั่งการให้โรงงานที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยดังกล่าว รายงานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใน 15 วัน และจะขยายผลการตรวจสอบโรงงานอื่นๆ ที่เหลือ อีกกว่าพันรายที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยต่อไป

“ขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พัฒนาระบบติดตามรถขนกากของเสียอุตสาหกรรม (E-fully Manifest) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะเชื่อมต่อสัญญาณ GPS ที่ติดอยู่กับรถเข้ากับระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเดินรถได้แบบเรียลไทม์ และจะใช้เป็นหลักฐาน กรณีมีเรื่องลักลอบทิ้งกาก หรือหากพบว่ารถที่ขนกากมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น วิ่งออกนอกเส้นทาง จอดพักรถในบริเวณพื้นที่เฝ้าระวังที่เคยมีประวัติการลักลอบทิ้งกากเป็นเวลานาน เป็นต้น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะสั่งการให้รถที่จะรับขนกากของเสียอุตสาหกรรมต้องมาลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบดังกล่าวภายใน 30 พ.ย. 64 นี้” นายวันชัยกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น