xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มรถยนต์ 11 บริษัทเปิด “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5” ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 15 พ.ย. 64-28 ก.พ. 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ส.อ.ท.ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เปิด “โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5” เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยค่ายรถยนต์ร่วมใจให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำสำหรับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินในพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 15 พ.ย. 64-ก.พ. 65 โดยจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์พร้อมให้บริการกว่า 1,900 แห่ง และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์สำหรับการเข้าร่วมโครงการกว่า 480,000 คัน

นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เปิดเผยว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนิน “โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5” เป็นครั้งที่ 2 ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกันให้ส่วนลดในการตรวจเช็กสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ดีเซลที่หมดระยะเวลาการรับประกันกว่า 45,000 คัน ซึ่งสามารถคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินที่บริษัทสมาชิกสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการฯ มากกว่า 60 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินโครงการบำรุงรักษารถ ลดฝุ่น PM 2.5 ครั้งที่ 3 ปีนี้มีสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 11 บริษัท สนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ เช่น การตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคาดว่าจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์เข้าร่วมกว่า 1,900 แห่ง และสามารถรองรับการบริการตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ได้มากกว่า 480,000 คัน ในช่วงเวลา 3 เดือน สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถประสานและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ส.อ.ท.ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม เห็นว่าแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชนมีการบำรุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์เก่า จะเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของรถยนต์และลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก ผนวกกับการส่งเสริมการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น