xs
xsm
sm
md
lg

ปรับโฉม 3 ท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยาล่าช้า เหตุขาดแรงงาน กรมเจ้าท่าสั่งเร่งปิดจ็อบใน ก.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมเจ้าท่าสั่งเร่งสปีดปรับปรุง พัฒนา 3 ท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา "ท่าช้าง, ท่าเตียน, ท่าราชินี" หลังล่าช้าจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน คาดเสร็จใน ก.ค. เปิดบริการเต็มรูปแบบใน ส.ค. 64

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับการให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดเชื่อมต่อรถ ราง เรือ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาให้เป็นมากกว่าท่าเรือโดยสาร โดยออกแบบสถาปัตยกรรมให้มีความสวยงาม มีโครงสร้างที่มั่นคง แข็งแรง เหมาะสมต่อการใช้งาน เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และการเดินเรือ ซึ่งขณะนี้การพัฒนาท่าเรือทั้ง 3 ท่ามีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วในบางส่วน โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น ดังนี้

1. ท่าเรือท่าช้าง ผลการดำเนินงานสะสม คิดเป็น 65% ช้ากว่าแผน 35%

2. ท่าเรือท่าเตียน ผลการดำเนินงานสะสม คิดเป็น 52% ช้ากว่าแผน 47%

3. ท่าเรือราชินี ผลการดำเนินงานสะสม คิดเป็น 40% ช้ากว่าแผน 20%

นายวิทยากล่าวว่า ได้กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการจัดหาแรงงานมาเพิ่มเติม และจัดทำแผนเร่งรัดงานในส่วนที่เหลือทั้ง 3 ท่าเรือให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนด ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนสิงหาคม 2564

โดยเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ในการรักษาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบท่าเรือให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวมถึงเข้มงวดป้องกันการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอีกด้วย

       


กำลังโหลดความคิดเห็น...