xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.ตั้งเป้า 6 มิ.ย.รถสาธารณะที่ลงทะเบียนได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกครบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเข้าสู่วันที่ 10 ยังคงศักยภาพตามเป้าหมาย ฉีดวัคซีนสะสมไปแล้ว 86,356 ราย ด้านกรมการขนส่งฯ ตั้งเป้าให้ผู้บริการรถสาธารณะฉีดวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนใน 6 มิ.ย. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันร่วม โดยยังลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 3 มิ.ย. 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถยนต์รับจ้างสามล้อ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะตั้งแต่วันที่ 24 จนถึงปัจจุบัน

โดยกรมฯ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบทุกคนภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ครอบคลุมบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม

สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ต้องการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบกจะเปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงรับวัคซีนได้ทุกช่องทาง เช่น ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการขนส่ง หัวหน้าวิน สหกรณ์ นิติบุคคล หรือสมาคมที่สังกัดอยู่ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการขนส่ง รถรับจ้างสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีประมาณ 70,000 -80,000 ราย โดยมีแท็กซี่ รถร่วมบริการ ขสมก. จักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อ ลงทะเบียนมากกว่า 30,000 คนแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้ขับรถบริการดีลิเวอรีที่ลงทะเบียนไว้อีกกว่า 10,000 คน และยังมีการทยอยลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

กรมฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ลงทะเบียนแจ้งความจำนงรับวัคซีนจากทุกช่องทางให้กระทรวงคมนาคม เพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ตามลำดับ โดยจะได้รับข้อความ SMS ภายใน 2-3 วันหลังจากลงทะเบียน เพื่อแจ้งวันที่และเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ดังนั้น ในการลงทะเบียนจึงขอให้ระบุข้อมูลตามความเป็นจริงและตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งข้อมูล เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติในวันเข้ารับการฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แสดงข้อความ SMS และแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หรือสายด่วน 1584

รายงานข่าวแจ้งว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center)” ณ สถานีกลางบางซื่อ จตุจักร ล่าสุด เวลา 10.52 น. วันที่ 2 มิ.ย. 2564 หรือ 10 วันนับตั้งแต่เปิดให้บริการวันที่ 24 พ.ค. 2564 สามารถฉีดวัคซีนสะสมได้ทั้งสิ้นจำนวน 86,356 ราย แบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายบุคลากรด้านคมนาคม ขนส่ง Organization / Provider Target Group จำนวน 74,591 ราย (86.38%) กลุ่ม On-Site จำนวน 11,765 ราย (1.62%) ขณะที่ค่าเฉลี่ยในการฉีดสูงกว่า 1,000 ราย/ชั่วโมง
กำลังโหลดความคิดเห็น...