xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมสรรหาเอ็มดีแบงก์รัฐหลายแห่งเริ่มวุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:คัดเลือกเอ็มดีแบงก์รัฐหลายแห่งเริ่มวุ่น สหภาพ ธ.ออมสิน ยื่นหนังสือถึงรองนายกฯ สมคิด หนุนคนในเป็น ผอ. ขณะที่สหภาพ ธอส. เตรียมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีคลัง ทบทวนการต่อวีซ่า “ฉัตรชัย” เพื่อเปิดคนนอกร่วมสมัคร

รายงานข่าวแจ้งว่า ระหว่างนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมอบนโยบายแก่ผู้บริหารธนาคารออมสิน สัปดาห์ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินได้ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาคนในองค์กรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แทนนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ครบกำหนดวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จึงเปิดรับสมัครผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนสหภาพจึงเสนอให้พิจารณารับสมัครบุคคลภายในธนาคารออมสินดำรงตำแหน่ง เพื่อสานต่อนโยบายธนาคารเพื่อสังคมและให้เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร

นายธวัช บุณยะผลฤก ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในส่วนของ ธอส.นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ จะครบสัญญาดำรงตำแหน่งวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ ฝ่ายบริหารจึงเตรียมเริ่มขั้นตอนการคัดเลือกด้วยเช่นกัน เตรียมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีคลัง รองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนการแต่งตั้งเอ็มดีคนใหม่

หลังจากบอร์ด ธอส.เสนอแนวทางการขยายสัญญาต่อให้แก่นายฉัตรชัย อีกวาระหนึ่ง แม้จะมีช่องว่างให้ดำเนินการได้ แต่ควรใช้สำหรับกรณีไม่มีผู้สมัคร หรือคัดเลือกหาใครไม่ได้แล้ว สหภาพแรงงาน ธอส. เห็นว่าควรใช้แนวทางสรรหาเปิดรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้าแสดงวิสัยทัศน์การบริหารองค์กร เพื่อสานต่อนโยบายการส่งเสริมการมีบ้านให้แก่ประชาชน และหากฝ่ายการเมืองยังไม่ทบทวนจะยื่นเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณา

นายประสิทธิ์ พาโฮม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. แทนนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ใกล้ครบวาระในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ทางสหภาพ ธ.ก.ส.กำลังศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดูความสำคัญทั้งบุคคลในองค์กรและบุคคลภายนอก เพราะไม่ได้ปิดกั้นผู้มีความรู้ความสามารถจากภายนอกที่จะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กร แต่หากมีความสามารถสูงเรียกผลตอนแทนสูงมากก็ลำบาก และหากเข้ามาแล้วขัดแย้งกับสหภาพไปด้วยกันไม่ได้อาจมีปัญหาได้ ในส่วนคนในองค์กรจะพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องต่อภารกิจใหม่ขององค์กร จึงเปิดกว้างทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

ในส่วนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เตรียมขั้นตอนเปิดรับสมัครด้วยเช่นกัน เพราะนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบงก์ ใกล้ครบวาระกลางปีนี้ด้วยเช่นกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...